Pitate se kako unaprijediti rad s dokumentacijom?

- Kako riješiti problem gomilanja papirnatih dokumenata, a da ne narušite INTEGRITET PODATAKA (DOKUMENATA) tj. da Vam podaci budu osigurani od gubljenja i uništenja

- Kako UŠTEDJETI NA PROSTORU za sve veće i intenzivnije gomilanje dokumenata. Ušteda na arhivskom prostoru 98%

- Kako UŠTEDJETI NA OPREMI tj. kako se riješiti ormara i polica za pohranu dokumentacije i time osloboditi prostor

- Kako postići UREDNOST, BRZINU PRONALAŽENJA I UDOBNOST u radu s dokumentacijom. Brzina pretraživanja 10 puta veća

- Kako OSIGURATI dokumentaciju od elementarnih nepogoda

- Kako SMANJITI TROŠKOVE RADA I POVEĆATI PRODUKTIVNOST ljudi u čijem dnevnom radu dokumentacija predstavlja osnovu za rad

- Kako koristiti ELEKTRONIČKU OBRADU PODATAKA - KOMPJUTOR u izvornoj dokumentaciji

ODGOVOR JE: EX - SCRIBO d.o.o.

 
   
 


NUDIMO:

- MIKROFILMSKU I DIGITALNU obradu dokumenata

- REPRODUKCIJU sa mikrofilma na papir, ako se ne odlučite za vlastiti čitač-štampač

- POMOĆ na izradi KLASIFIKACIJE DOKUMENATA u cilju sređivanja Vašeg arhiva.

- DOPREMU I OTPREMU GRADIVA u naš centar radi mikrofilmske ili digitalne obrade

- VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO u radu s dokumentacijom